A Taste of Craftsmanship


7 Fjell Bryggeri er Bergens første håndverksbryggeri og baserer seg på kunnskapen til hele Norges ølnestor, Gahr Smith Gahrsen.

Bryggeriet skal være basert på gode øltradisjoner, men samtidig være med å flytte grensene videre. Navnet er tatt fra de syv fjellene som omkranser Bergen, og bryggeriet er det første som er startet i byen siden Hansa startet sin virksomhet i 1891. Det første ølet ble kalt Vinter og ble lansert i november 2014. Etterspørselen var enorm og selv uten eget bryggeri opplevde 7 Fjell en økende popularitet. Gahr har blitt norsk mester i hjemmebrygging flere ganger, og han er ofte å finne som testperson i smakspaneler og ekspertpaneler. Han er også en svært populær foredragsholder om temaet ølbrygging. Han er lidenskapelig opptatt av øl og kan snakke i timevis hvis du spør ham om å beskrive de forskjellige typer øl han produserer. Med seg som sjefsbrygger har han Torvald Storaas.

Byen mellom de syv fjell. Vest-Norges hovedstad. En by preget av patriotisme, lidenskap og et hint av det unorske. Bergen, tidligere Bjørgvin, Norges hovedstad, har en rik historie og stolte øltradisjoner. Den lille gaten Øvregaten i Bergen hadde etter sigende rundt 300 skjenkesteder i glansdagene.

- Bergen har sterke tradisjoner innen næringsmidler. For meg er det et viktig poeng å være med på å bygge videre på denne kompetanse og skape nye arbeidsplasser i byen. Håndverkslaget øl er blitt kalt den nye vinen. Vi ser at det vokser frem en ny kultur.


Herman Friele

Medeier og styremedlem i 7 Fjell Bryggeri

7 Fjell har satt seg som mål å blåse liv i de gamle håndbryggstradisjonene. De skal brygge bunnsolid kvalitet, og tilstrebe perfeksjon i sine smaksopplevelser. "Mindre industri. Mer lidenskap." er mantraet. 7 Fjell har hentet mye inspirasjon fra både teknikker og ingredienser som ble brukt i England på 17- og 1800-tallet. De bruker denne inspirasjonen til å tenke nytt og tøye grenser. Ølet skal være ekstremt rent smaksmessig, og de søker hele tiden det nye og ekstreme, smaksmessige ytterpunkter og nyvinninger. Likevel er det viktig å huske på at øl i bunn og grunn er en sosial drikk. Minneverdige ølopplevelser skapes med gode venner og gode smaker.